nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Īsa vēsture konkursam "Tik vai... Cik?"

Ideja par konkursu radās sadarbībā ar Lietuvas kolēģiem. Šauļu universitāte katru gadu rīko matemātikas olimpiādi 4.-5. klašu skolēniem 3 kārtās - skolas, rajona un valsts. 2004.gada ziemā viņi izteica piedāvājumu šajā olimpiādē piedalīties arī citām valstīm. Tā 2004.gada maijā dažas Latvijas skolas rīkoja šādu konkursu. Toreiz skolēniem risināšanai tika piedāvāti Lietuvas valsts olimpiādes uzdevumi.

Ar 2004./05.m.g. šis konkurss tika ieviests arī Latvijā jau kā tradicionāls ikgadējs pasākums jaunāko klašu skolēniem, kurā pirmajās trīs kārtās tiek piedāvāti mūsu pašu sastādīti uzdevumi, bet 4. kārtu rīkojam vienlaicīgi ar Lietuvas valsts olimpiādi, un uzdevumu komplektu šai kārtai veidojam kopā ar Lietuvas (un varbūt vēl citu valstu) kolēģiem.
 

LU NMS